Задание

Да се изготви вал по зададения чертеж
чертеж
СТАРТ